Bemutatkozás

Tudományos Számítások Intézete


Az Intézet 2023. márciusában alakult a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében több, mint 100 prominens tudós részvételével, akik Magyarország vezető kutatóintézeteinek és egyetemeinek munkatársai, a tudományos számítások különböző szakterületeinek kiemelt képviselői.
Az előkészületek után Egyesületünket 2023. augusztusában hivatalosan is bejegyezték.


Célunk a tudományos számítások hazai fejlődésének, művelésének támogatása és tudományos diszciplínaként való elfogadtatása.

A szervezet megalapításával professzionális fórumot, hálózatot és közösségi platformot kívánunk nyújtani a tudományos számítások területén aktív kutatók, fejlesztők számára.

A tudományos számításokat a lehető legszélesebben értelmezzük, ide soroljuk többek között a tudományos igénnyel és alapossággal végzett adatbányászatot, szimulációt, gépi tanulást, mesterséges intelligenciát és a különböző numerikus módszereket, valamint ezek alkalmazását a humán-, a természet- vagy a társadalomtudományok területén.

A tudományos számításokat olyan önálló tudományterületnek tekintjük, amely algoritmikus, matematikai, hardver, szoftver és az alkalmazó tudományterületre vonatkozó szaktudást igényel.

Az Intézet horizontális szervezet, amely az egyetemeken, kutatóintézetekben és vállalati kutatóhelyeken dolgozó tagjainak önkéntes és együttes erőfeszítéseivel igyekszik céljait megvalósítani.

Víziónk

Célunk a tudományos számítások hazai fejlődésének, művelésének támogatása és tudományos diszciplínaként való elfogadtatása.

Küldetésünk

Egy tudományos közösség és kereteinek létrehozása a tudományos számítások művelői számára, amely hozzásegít ennek a diszciplínának a hazai elfogadtatásához.

A közösség segíti tagjai munkáját, az egységes szemléletű, magas színvonalú kutatást, valamint a tagok érdekvédelmét tudományos fórumokon.

Értékeink

Tudományos megközelítés, etikus publikációs magatartás, a következő kutatógenerációk támogatása, társadalmi felelősségvállalás.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

ELNÖK


Telcs András

Dr. Telcs András
Osztályvezető, Wigner; Egyetemi tanár, PE

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI

Németh Renáta

Dr. Németh Renáta
Tanszékvezető, Egyetemi tanár, ELTE

Fridli Sándor

Dr. Fridli Sándor
Tanszékvezető, Egyetemi tanár, ELTE

Kő Andrea

Dr. Kő Andrea
Intézetvezető, Egyetemi tanár, Corvinus

Sziklai Balázs

Dr. Sziklai Balázs
Egyetemi docens, Corvinus

Barnaföldi Gergely

Dr. Barnaföldi Gergely
Kutatócsoport vezető, WIGNER FK

Káli Szabolcs

Dr. Káli Szabolcs
Kutatócsoport vezető, KOKI

TISZTELETBELI ELNÖKÖK


Csabai István

Dr. Csabai István
Egyetemi Tanár, ELTE

Érdi Péter

Dr. Érdi Péter
Egyetemi Tanár, Kalamazoo College

Rudas Tamás

Dr. Rudas Tamás
Egyetemi Tanár, ELTE

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKE


Péli Gábor

Dr. Péli Gábor
Kutatóprofesszor, TK


A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI

Barna Ildikó

Dr. Barna Ildikó
Intézetigazgató, ELTE

Bozsonyi Károly

Dr. Bozsonyi Károly
Intézetvezető, KRE

Négyessy László

Dr. Négyessy László
Tud. főmunkatárs, WIGNER FK

Solymosi Norbert

Dr. Solymosi Norbert
Egyetemi docens, ÁTE

TITKÁROK


Kosztyán Zsolt

Dr. Kosztyán Zsolt
Tanszékvezető egyetemi tanár, PE

Dr. Molontay Roland

Dr. Molontay Roland
Egyetemi docens, BME

Záválnij Bogdán

Dr. Záválnij Bogdán
Egyetemi adjunktus, PTE

Boldog Péter

Dr. Boldog Péter
Tudományos munkatárs, WIGNER FK


Munkacsoportok

Az Intézet munkacsoportokban és tagjai révén fejti ki tevékenységét. A munkacsoportok aktivitását egy-egy elnökségi tag segíti.

Kommunikációs munkacsoport: Telcs András, Sziklai Balázs, Péntek Csilla, Kuntz Nóra, Zaválnij Bogdán, Boldog Péter

Konferencia szervező munkacsoport: Barnaföldi Gergely, Boldog Péter, Jakovác Antal, Káli Szabolcs, Kurbucz Marcell, Lente Gábor, Somogyvári Zoltán, Sziklai Balázs, Telcs András

Oktatási munkacsoport: Fridli Sándor, Fülöp Ágnes, Kosztyán Zsolt, Kutnzasyki Anikó, Soos Sándor, Sziklai Balázs

Operatív ügyek: Kuntz Nóra, Zaválnij Bogdán, Boldog Péter


Tagság

Az Intézetet alapító tagok hozzák létre. További tagfelvétel a kidolgozás alatt álló szabályzat szerint történik.

Pártoló tag lehet természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely anyagi jellegű támogatással vagy szolgáltatással segíti az Intézet működését. A pártoló tagság nem jár tagsági jogokkal.

Azok a magánszemélyek, akik a Pártoló tag intézményhez tartoznak, természetes személyként teljes jogú tagjai lehetnek az Intézetnek.


A tagság típusai

  • Alapító tag (egyben rendes tag)
  • Tag (azaz rendes tag)
  • Társult tag
  • Tiszteletbeli tag
  • Pártoló tag